مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید ؟
(74.68%) 239
عالی و جامع
(13.12%) 42
خوب و کامل
(4.687%) 15
متوسط و معمولی
(7.5%) 24
ضعیف و ناقص

تعداد شرکت کنندگان : 320